[Link to the original text]

 

A legújabb Eurobarometer jelentés, a European Youth in 2016 (Európai fiatalok 2016) aggasztó trendre mutat rá a fiatalok mobilitásával kapcsolatban. A felmérésben 10.294 fiatal, 16-30 éves európai álllampolgárt kérdeztek meg a 28 tagállamban, és a válaszadók 61%-a nem érdeklődik az EU-n belüli képzési, oktatási vagy szakmai célú mobilitás iránt. Ez az eredmény igen jelentős emelkedést mutat a területen a 2011-es EU Barométer gyorsfelméréséhez képest, melynek címe Mozgásban az ifjúság volt és az akkori eredmények szerint a fiatalok csupán 37%-a mutatott érdektelenséget a mobilitás iránt.

Ez az érdektelenség egy másik országban történő képzés, tanulmányi időszak vagy szakmai csere iránt finoman szólva aggasztó. A krízisek által meggyötört Európában az ehhez hasonló riasztó eredményeket a hatalom gyakorlóinak mindenképpen figyelembe kellene venniük. Európa identitás, demokratikus és gazdasági válságtól szenved.

Az ezekre adott politikai válaszoknak a fiatalok jövőbeli lehetőségeit és jólétét is számításba kell venniük.

“Úgy hisszük, hogy az Eurobarometer jelentésben megjelenő érdeklődéshiány elsősorban az elérhető lehetőségekkel és a mobilitás előnyeivel kapcsolatos információhiányból fakad. Ez különösen igaz a hátrányos helyzetű fiatalok esetében. A döntéshozóknak ezeket a fiatalokat minél előbb meg kellene szólítaniuk valamilyen módon.”

Safi Sabuni, az Erasmus Student Network International elnöke

Az Eurobarometer jelentés szerint a fiatalok csupán 12%-a rendelkezik szakmai vagy tanulmányi célú, EU-n belüli mobilitási tapasztalattal. Ehhez hasonló eredményeket mutatott az EU Youth Report 2015, amely alapján a 15-24 éves európai fiatalok 9%-a élte át a tanulmányi célú mobilitás élményét. A mindenki számára elérhető mobilitás még mindig távol áll a legtöbb fiatal európai által megélt valóságától.

A tanulmányi és szakmai célú mobilitás egy rendkívül nagy erejű eszköz, amellyel  az európaiság érzete kialakítható, a tolerancia és a kultúrák közötti megértés fejleszthető, az aktív demokratikus részvétel minden formája növelhető, és amely a fiatalok számos olyan készségét fejleszti, amire szakemberekként és aktív állampolgárokként szükségük lehet az egyre komplexebbé váló társadalmunkban.

“Az Erasmus Impact Study minden kétséget kizáróan bizonyította, hogy a mobilitás közvetlenül javítja az egyének elhelyezkedési esélyeit, multikulturális készségeit és transzverzális kompetenciáinak széles skáláját. Az egyetlen levonható konklúzió az, hogy itt az ideje, hogy az Erasmus Generáció végre valóban megvalósulhasson!” - fűzte hozzá Safi Sabuni.

Az elérhető és minőségi mobilitásba történő befektetések az Európát fenyegető krízis megoldásának részét képezik. A hosszú és rövid távú önkéntes programban megvalósuló vagy külföldi tanulmányi, képzési vagy szakmai célú mobilitási lehetőségeket minden fiatal számára elérhetővé kellene tenni annak érdekében, hogy sokszínű szükségleteiknek és törekvéseiknek megfelelhessenek ezek a lehetőségek. Az ESN kéri az érintett intézményeket, - európai és országos szinteken egyaránt - hogy újítsák és erősítsék meg a nemzetközi mobilitás irányába tett elköteleződésüket. Legyen szó akár a lehetőségek elérhetőségéről, sokféleségéről és  minőségéről, akár a fiatalok támogatásáról és tájékoztatásáról vagy az előnyök ismeretetéséről.

Európa jövőjének érdekében a mindenki számára elérhető mobilitás létfontosságúnak tűnik. A megfelelő támogatást biztosítani kell - beleértve az ifjúsági szervezetek támogatását és fejlesztését - annak érdekében, hogy minden mobilitásélmény valóban minőségi legyen, és biztosítsa az ígért eredményeket és hasznokat, ezáltal az ifjúság egészére hatást gyakorol.

Az ESN továbbra is elkötelezetten népszerűsíti, támogatja és könnyíti a hallgatói mobilitási lehetőségeket azáltal, hogy minőségi szolgáltatást és érdekképviseletet folytat, együttműködik a döntéshozókkal és érintettekkel, annak érdekében, hogy még többen és még magasabb színvonalon tapasztalhassák meg a mobilitás élményét.

Az Erasmus Student Network (ESN) egy non-profit, nemzetközi hallgatói szervezet. Célunk, hogy képviseljük a nemzetközi hallgatóságot, lehetőséget teremtsünk a kultúrális megértésre és az egyéni fejlődésre a “hallgatók segítenek egymásnak” elvet szem előtt tartva. Az ESN több, mint 13.500 önkéntes tagot mozgat meg 38 ország 500 helyi szintű egyesületében a felsőoktatási intézmények keretein belül. Szolgáltatásainkat évente 180.000 hallgató veszi igénybe.