(A magyar leírásért görgess lentebb.)

National Platform of ESN Hungary, May 2018 - Summary

Written by Dorottya Nagy

The time has come again and the sections gathered for the second National Platform of the year. The location was none other than Eger and our host was ESN Eszterházy, making sure everything went as smooth as possible during the weekend.
After exploring the world of the Game of Thrones we threw it back a little with the retro theme, singing and dancing to the best songs of the past. This is how we met again to meet new coordinators, listen to exciting presentations and last but not least… to elect our new Communication Manager.


Since last time the position stayed open with no applications received, everyone was thrilled to hear from the two ladies who took the courage to stand out and present their ideas and plans for the future.
The stage was first taken by Zsófia Zsuzsanna Báthory, our former Graphics Coordinator and after a mind-blowing presentation her place was taken by Enikő Kovács, ESN Eszterházy’s President and the Head of OC of the National Platform who also brilliantly presented her candidacy for us.


We got to meet some of the new coordinators on Saturday and the rest followed on Sunday, giving us a glimpse of who they are, what they did so far and what should be expected in the upcoming year. Anka Hűvös (Education Officer), Hajnalka Faragó (SocialErasmus & ExchangeAbility Coordinator), Béla Dániel (Event Coordinator), József Menyhért (Graphics Coordinator), Balázs Marton (Mov’in Europe Coordinator) and Bence Kádár-Szél (Web Project Administrator) will be working with the new board during this year as National Coordinators and we all wish them the best for their mandate!


Along the Coordinators and Board members many more ESNers got the chance to present, we heard all about the time our fellow members spent at Madeira at the Eduk8 Starter, we got a bite from what it was like to attend the Under the Rainbow Study Session and we couldn’t miss the report from CNR Crete either during the National Platform.
We also talked a lot about our Action Plan, the newly elected Board presented their ideas for the upcoming year and also gave us the opportunity to share our thoughts and ideas about the topics such as ESN Hungary’s office, building an Alumni Community, launching the Green ESN project and many more.


Before voting and finding out the results for the Communication Manager position, we had some quite emotional moments on Saturday evening when the former Board members said their final words in an official way to us and to each other as well saying goodbye to their mandate. Gergő János Stefán started the flood of speeches despite the fact that he is staying in position for another year. Then Petra Kiss, Dániel Zsiros, Gergő Valastyán and Roland Bálint all shared their best memories about their time together and they also had some nice words for us as well. At the end anyone in the room could share their best wishes and appreciation they had for the former Board members. It was a wonderful ending for their journey.


After the teary goodbye and an amazing evening spent together Sunday came and it brought the voting with itself as well. The tension was rising and soon the result was announced. Zsófia Zsuzsanna Báthory joined our new National Board as the new Communication Manager.
Soon it was time to leave the wonderful city of Eger and head back home. As the amazing OC’s work neared its end we sadly hugged each other and said goodbye with a promise lingering in the air.
We will be back together at the end of the summer for the third National Platform of 2018.

ESN Hungary National Platform, 2018. május - Összefoglaló

Írta: Nagy Dorottya

Ismét eljött az idő, a szekciók újra összegyűltek, hogy részt vegyenek az év második National Platformján. A helyszín pedig nem volt más, mint Eger, a házigazda pedig az ESN Eszterházy volt ezúttal, gondoskodva arról, hogy minden a lehető legsimábban menjen a hétvégén.
Miután felfedeztünk a Trónok Harca világát, most egy kicsit visszautaztunk az időben a retró témának köszönhetően és a múlt legjobb dalaira énekeltünk és táncoltunk. Ilyen keretek között gyűltünk össze ismét hogy új koordinátorokkal találkozzunk, izgalmas prezentációkat lássunk és végül, de nem utolsó sorban… új Communication Managert válasszunk.


Mivel a pozíció üresen maradt jelentkezők híján, most mindenki izgatott volt, hogy hallja a két hölgy prezentációját, akik bátran kiálltan és megosztották velünk ötleteiket és terveiket a jövőre nézve.
A színpad először Báthory Zsófia Zsuzsannáé volt, aki korábban Graphics Koordinátor volt, majd egy eszméletlen prezentációt követve a helyét Kovács Enikő vette át, az ESN Eszterházy elnöke és az Organizing Committee vezetője, aki szintén brilliánsan adta elő jelentkezését.


Szombaton megismerkedtünk pár új Koordinátorral, a többiek pedig Vasárnap mutatkoztak be és adtak betekintést abba, kik is ők, mit csináltak eddig és mit várhatunk tőlük a jövőben. Hűvös Anka (Education Officer), Faragó Hajnalka (SocialErasmus & ExchangeAbility Coordinator), Dániel Béla (Event Coordinator), Menyhért József (Graphics Coordinator), Marton Balázs (Mov’in Europe) és Kádár-Szél Bence (Web Project Administrator) a National Boarddal együtt működve fogja végezni munkáját, mint National Coordinator és mi ehhez a legjobbakat kívánjuk nekik.


A Koordinátorok és Elnökségi tagok mellett sok más ESNer is lehetőséget kapott a prezentálásra, így hallhattunk az Eduk8 Starteren töltött időről Madeirán, belekóstolhattuk, milyen volt az Under the Rainbow Study Session és egy beszámoló sem hiányozhatott a CNR Crete-ről.
Ezen felül sokat beszéltünk az Action Planről, az újonnan megválasztott Elnökség prezentálta nekünk elképzeléseiket az elkövetkezendő évre nézve és lehetőséget kaptunk, hogy megosszuk gondolatainkat és ötleteinket olyan témákkal kapcsolatban, mint például az ESN Hungary iroda, egy Alumni közösség kiépítése, a Green ESN projekt elindítása és még sok más.


Mielőtt még megtörtént volna a szavazás és megtudtuk volna kié lesz a Communication Manager pozíciója, átéltünk néhány igazán érzelmes pillanatot szombat este amikor a régi elnökség utoljára szólt hivatalos keretek között hozzánk és egymáshoz, amint búcsút mondtak mandátumuknak. Stefán Gergő János kezdte a beszédáradatot annak ellenére, hogy Ő pozícióban marad még egy évig. Ezután Kiss Petra, Zsiros Dániel, Valastyán Gergő és Bálint Roland is megosztotta kedvenc emlékeit közösen eltöltött idejükről és hozzánk is volt pár kedves szavuk. A végén pedig bárki a teremben felszólalhatott megosztva jókívánságait és nagyrabecsülését a leköszönő Board tagok felé. Ez egy gyönyörű lezárása volt az útjuknak.


A könnyes búcsút és egy igazán csodás közös este után eljött hát a vasárnap és magával hozta a szavazást is. A feszültség egyre csak nőtt, az eredmény pedig nemsokára napvilágot látott. Báthory Zsófia Zsuzsanna csatlakozott a már megválasztott új elnökséghez, mint Communication Manager.
Ezután nem sokkal itt volt az idő, hogy elhagyjuk Eger csodás városát és hazainduljunk. A lenyűgöző Organizing Committee munkája a végéhez érkezett, mi pedig ölelkezve mondtunk búcsút egymásnak egy ígérettel a levegőben.
Újra együtt leszünk a nyár végén 2018 harmadik National Platformján.